Prijzen

Door de Dr. F.P. Fischer Stichting wordt een financiële ondersteuning gegeven aan de toekenning van prijzen en onderscheidingen aan degene die zich in relatie met Oogheelkunde Utrecht in Nederland verdienstelijk heeft gemaakt voor de Oogheelkunde, of een andere tak van wetenschap die met Oogheelkunde in nauwe betrekking staat.

In dit verband bestaan de volgende prijzen:
- Snellen Penning
- Fischer Prijs.
De Snellen Penning staat hierna nader omschreven en de laatste uitreiking van de Fischer Prijs is eveneens vermeld.


Snellen Penning

Het Bestuur van het Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht heeft in 1958, ter gelegenheid van het eeuwfeest, een prijs ingesteld. Deze prijs is vernoemd naar Prof. Dr. Herman Snellen Sr. en draagt de naam Snellen Penning.

De Snellen Penning wordt sinds 1958 eens in de 5 jaar uitgereikt aan een Nederlander die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de oogheelkunde of een andere tak van wetenschap die met de oogheelkunde in nauwe betrekking staat.

De prijs
De laureaten ontvangen een erepenning; de zogenaamde Snellen Penning.

Frequentie
De Snellen Penning wordt eens in de 5 jaar uitgereikt.

Toekenning
De beoordeling vindt plaats door een commissie die bestaat uit:
- de Medisch Manager van de Afdeling Oogheelkunde van het UMC-Utrecht
- een oogarts uit het Algemeen Bestuur van de Dr. F.P. Fischer Stichting
- een vertegenwoordiger van het Bestuur van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
- een Nederlandse oogarts, lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
- een oogarts, opgeleid aan het UMC-Utrecht

Publicatie
De publicatie van de toekenning van de Snellen Penning vindt plaats op de website van de Dr. F.P. Fischer Stichting.
( www.fischerstichting.nl ).

Uitreiking
De Snellen Penning wordt, namens de Dr. F.P. Fischer Stichting, uitgereikt door de Medisch Manager van de Afdeling Oogheelkunde van het UMC-Utrecht op het Snellen Symposium. Dit symposium wordt gehouden in Utrecht.

Overzicht uitgereikte penningen
1958 G. ten Doesschate, G.F. Rochat, A.W. Muloch Houwer, W.P.C. Zeeman, P. Waardenburg,C. Otto Roelofs
1965 J. Schappert-Kimmijer
1969 A. Hagendoorn
1974 C.D. Binkhorst
1979 W.A. Manschot
1983 J.W. Delleman, J.G.F. Worst
1988 J. ten Doesschate
1993 O.P. van Bijsterveld, R. Zivojnovic
1998 J.A. Oosterhuis, A.J.L.G. Pinckers
2003 J.H. Panmeyer, A.M. Verbeek
2008 P.T.V.M. de Jong, M. Hogeweg
2013 A. Kijlstra, H.A.L.F. Hoogstede
2018 Y. Henry, M. Van Schooneveld


Dr. F.P. Fischer Prijs (momenteel een slapend bestaan)

Internationaal aangeduid als Dr. F.P. Fischer student award.

Op dinsdag 20 juni 2017 werd de jaarlijkse Dr. F.P. Fischer student award voor de oogheelkunde uitgereikt tijdens de Thesis Award ceremonie van het UMC Utrecht (zie foto). Dit jaar werd de prijs toegekend aan Peter Uijttewaal, 5e-jaars geneeskunde student aan de Universiteit van Utrecht.

Peter heeft voor zijn wetenschappelijke stage onderzoek gedaan naar patiënten met een ontsteking achter in de oogkas. Hierbij heeft hij met name gekeken naar het  beloop van deze zeldzame vorm van oogkasontsteking. Hij is tot de conclusie gekomen dat deze ernstiger verlopen dan andere vormen van oogkasontsteking, met hevige pijnklachten en permanente blindheid als gevolg.

Peter was voor de uitreiking zelf verhinderd vanwege een stage in het buitenland (Maleisië). Toch sprak Dr. Rachel Kalmann, specialist op het gebied van oogkasaandoeningen, een laudatio uit waarbij ze zijn gedrevenheid en enthousiasme voor het vak bewonderde. De award werd door een begeleider van Peter, promovendus Kamil Laban, tijdens de ceremonie in ontvangst genomen.