De stichting

De Dr. F.P. Fischer-Stichting heeft tot doel de bevordering van de Oogheelkunde in de ruimste zin van het woord. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van geldelijke bijdragen. Stichting is opgericht in 1968 in het toenmalige Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht. Sinds 1989 is de Stichting nauw verbonden met de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.


De naam

Dr. F.P. Fischer werkte als oogarts in Utrecht van 1933 tot zijn overlijden in 1949. Hij werd geboren in de Bohemen en werkte in Praag en Leipzig. De politieke ontwikkelingen dwongen hem Duitsland te verlaten en te gaan werken in Utrecht. Hij werkte eerst als vrijwilliger maar werd later benoemd tot lector. Hij verrichtte baanbrekend onderzoek naar o.a. het netvlies en de lens.