Hoe werkt de stichting?

De Dr. F.P. Fischer-Stichting komt graag in aanmerking voor schenkingen en legaten met als doel het (mede)financieren van nieuwe projecten. Donateurs die de doelstelling van de Dr. F.P. Fischer-Stichting ondersteunen zijn van harte welkom.
Het bestuur is onbezoldigd waardoor beheerskosten van de Stichting zeer beperkt zijn zodat uw gift vrijwel geheel kan worden aangewend voor de subsidiering van projecten.
De Stichting heeft, als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) van de belastingdienst een vrijstelling ontvangen, waardoor over de ontvangen schenkingen geen schenkingsrecht is verschuldigd.

Het bestuur bestaat uit hoogleraren van de afdeling Oogheelkunde van het UMC Utrecht, oogartsen en deskundigen op financieel gebied. Het bestuur maakt een zorgvuldige afweging of een project voor steun in aanmerking komt. Centraal staan het belang van de patiënt, de wetenschappelijke kwaliteit en de haalbaarheid van het project. Vaak moet een keuze worden gemaakt, want er zijn meer aanvragen dan middelen.

Tevens worden periodiek prijzen en penningen toegekend voor specifiek wetenschappelijke onderzoeken en publicaties op het gebied van de oogheelkunde. In het onderdeel Prijzen is meer informatie opgenomen over deze prijzen en penningen.